Portal og totaloversikt

de_link_portal_oslo_tekniske_anlegg

Vi tilbyr portal-løsninger for å samle all viktig og nødvendig informasjon om ulike eiendommer og anlegg på ett sted. Løsningene vi tilbyr er ikke systemavhengig og lar dere enkelt få oversikt i et trygt og selvforklarende grensesnitt. 

Uavhengig av om anlegget er av nyere eller eldre dato og om det er WEB-basert eller ikke har vi løsninger som fungerer for dere.

I tillegg leverer vi spesielt tilpassede konfigurasjoner integrert i portalen. Dette kan være EOS-kobling, alarmmottak, lagring av historiske data, værvarsling, kameraovervåkning og mer.

Ta kontakt for en hyggelig samtale og et individuelt tilpasset tilbud!